Dnes je sobota, 25.máj 2019. Meniny oslavuje Urban slovensky   |   english
 
 
 
  

 

 Okruhy vyučovaných predmetov

Bakalárske štúdium

  • 1. ročník bakalárskeho štúdia – teoretické a praktické základy
    • Matematické základy:
    • Matematická analýza
    • Algebra
    • Kombinatorické algoritmy
    • Programovanie, algoritmy a zložitosť
    • Fyzika pre informatikov
    • Princípy počítačov
  • 2. ročník bakalárskeho štúdia – rozšírenie teoretických a praktických poznatkov
    • Teoretické základy informatiky: teória vypočítateľnosť, automaty a formálne jazyky, logika
    • Objektovo orientované programovanie
    • Databázové systémy
    • Operačné systémy
    • Počítačové siete
    • Softvérové inžinierstvo
  • 3. ročník bakalárskeho štúdia – špecializácia podľa zamerania bakalárskej štátnej skúšky
    • Neurónové siete
    • Kryptológia
    • Počítačová grafika
    • Funkcionálne a logické programovanie
    • Systémové programovanie
    • Softvérový projekt
    • Záverečná práca a štátna skúška (po úspešnom absolvovaní titul Bc.)

Magisterské štúdium

  • 1. a 2. ročník magisterského štúdia – možnosť flexibility študijného programu podľa zamerania magisterskej štátnej skúšky
    • Umelá inteligencia: Neurónové siete, Výpočtové učenie
    • Zložitosť algoritmov: Algoritmicky neriešiteľné problémy, Pravdepodobnostné algoritmy
    • Logika: Fuzzy logika, Základy znalostných systémov, Seminár z dátovej analýzy
    • Rozšírenie matematických základov: Pravdepodobnosť a štatistika, Matematická analýza, Výpočtové prostriedky
    • Aplikovaná informatika: Architektúry informačných systémov, Bezpečnosť počítačových sietí, Počítačová grafika, Objektovo orientované programovanie, Seminár z programovania v sieťach, Paralelné a distribuované systémy, Princípy databáz
    • Teória informácií: Kódovanie a prenos informácií, Kvantová mechanika a kvantové počítače
    • Blok humanitných predmetov
    • Záverečná práca a štátna skúška (po úspešnom absolvovaní titul Mgr.)

 

 
 

  Podujatia
Su Mo Tu We Thu Fr Sa
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1